Skip To Content
Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u onze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden.

Algemene voorwaarden

Om de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen, treft u hier onze algemene voorwaarden aan. Wanneer u zich laat behandelen door één van onze specialisten ontstaat een ‘behandelovereenkomst’. Uit deze behandelovereenkomst vloeit de verplichting voort om uw behandelaar te betalen voor geleverde diensten. De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op de behandelovereenkomst tussen patiënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij vervolgafspraken zijn deze bepalingen eveneens van toepassing. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Onze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen en diensten. Tevens zijn de leveringsvoorwaarden van de NVOS geldig.

Annulering afspraken

Gemaakte afspraken (mondeling, telefonisch, mail of andere wijze) kunnen tot 24 uur van tevoren geannuleerd worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden in rekening te brengen.

Kwaliteit en service

Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.

Akkoord behandelplan

Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening tijdens of na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van therapeutische hulpmiddelen, zoals orthopedische schoenen is geldend. Na uw akkoord en afronding van het onderzoek wordt direct gestart met de vervaardiging van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen alle door ons gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht.

Klachten kunt u schriftelijk indienen via mail: klachten@voetmax.nl of per post: Voetmax Orthopedie, afdeling klachtenafhandeling, Sabina Klinkhamerweg 10, 7555 SK te Hengelo.

Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van uw bezittingen of voor enige andere door u geleden schade.

Wilt u een afspraak maken?
Wij zijn aangesloten bij: