Veel gestelde vragen
12 september 2011

Werken bij Voetmax

Op dit moment zijn er geen vacatures.

 

 

Privacyverklaring sollicitanten

 

1.  Gegevens van sollicitanten

Voetmax hecht er grote waarde aan dat de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet en regelgeving voor de bescherming van de privacy. Door het versturen van een sollicitatiebrief met cv gaat de sollicitant ermee akkoord dat zijn of haar persoonsgegevens en eventuele video sollicitatie worden verwerkt door Voetmax en worden opgenomen in onze HR-database. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij Voetmax. Voetmax verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die ras of etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, eventueel lidmaatschap van een vakbond en gezondheid onthullen. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

 

2. Verwerken gegevens van sollicitanten

Voetmax verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte cvís die ons verstuurd worden via de e-mail of reguliere post. Voetmax verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten en telefoongesprekken. De gegevens van sollicitanten die worden opgeslagen in de HR-database zijn: contactgegevens van de sollicitant (NAW-gegevens, e-mailadres, geslacht), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.), arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.)

 

3. Bewaartermijn gegevens van sollicitanten

Voetmax bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings-en selectieprocedure. Na afloop van de wervings-en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten maximaal 4 weken bewaard, tenzij de sollicitant uitdrukkelijk aangeeft dat zijn/haar gegevens langer (maximaal 1 jaar) mogen worden bewaard. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van Voetmax verwijderd.

 

4. Beveiliging gegevens van sollicitanten

Voetmax maakt van een aantal technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen gebruik om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen. Voetmax heeft beveiligingstechnologieŽn geÔmplementeerd om de opgeslagen gegevens van sollicitanten te beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, wijziging, onwettige of abusievelijke vernietiging en/of verlies. Voetmax blijft haar beveiligingsprocedures uitbreiden naarmate nieuwe technologieŽn beschikbaar worden. De toegang tot gegevens van sollicitanten is beperkt tot personeelsleden van Voetmax die betrokken zijn bij de wervingsactiviteiten van Voetmax. Personeelsleden van Voetmax zijn verplicht om de privacy te respecteren van sollicitanten die de website van Voetmax bezoeken en om de gegevens van sollicitanten confidentieel te houden. Conform de van toepassing zijnde lokale wettelijke vereisten zorgt Voetmax voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de handmatige en elektronische verwerking van de gegevens van sollicitanten en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan. Voetmax waarborgt ook dat derde partijen en bedrijfsonderdelen die namens Voetmax gegevens van sollicitanten verwerken, adequate beveiligingsmaatregelen treffen conform de wettelijke vereisten.  

 

De sollicitant verklaart zich akkoord met de verdere verwerking van de persoonsgegevens binnen Voetmax en de met haar gelieerde bedrijven (PLT-products, Voetencentrum en Kievit schoenen).

 

5. Contact Informatie

 

In geval van vragen over deze privacyverklaring kunt u zich wenden tot info@voetmax.nl

Deze contactinformatie kan alleen worden gebruikt voor vragen die verband houden met privacy van sollicitanten. Informatie over vacatures bij Voetmax of andere vragen die niet over privacy gaan worden niet beantwoord.