Veel gestelde vragen
13 september 2011

Informatie omtrent vergoedingen en gebruikstermijnen

U vindt hier een overzicht van de gebruikstermijnen van orthopedisch schoeisel per zorgverzekeraar. U kunt hiermee eenvoudig nagaan of u in aanmerking komt voor nieuwe schoenen. De genoemde termijnen dienen als richtlijn. Doorgaans mogen schoenen pas worden vervangen wanneer deze zijn versleten of niet meer adequaat zijn voor uw voeten, bijvoorbeeld wanneer uw voeten zijn veranderd.

Voor bepaalde hulpmiddelen vraagt de zorgverzekeraar u om een eigen bijdrage. Dit geldt ook voor orthopedisch schoeisel. Deze eigen bijdrage betaalt u in plaats van de aanschafprijs van schoenen die u in de winkel koopt.

In 2018 geldt voor alle verzekerden vanaf 16 jaar een wettelijk verplichte eigen bijdrage van €138,- per paar schoenen. Voor kinderen tot 16 jaar is de eigen bijdrage €69,- per paar.

Iedereen in Nederland heeft daarnaast een verplicht eigen risico; een bedrag dat u zelf betaalt wanneer u zorgkosten maakt. De overheid stelt dit bedrag elk jaar vast. Het verplichte eigen risico is voor 2018 vastgesteld op minimaal €385,-* voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het is mogelijk om het eigen risico vrijwillig te verhogen tot maximaal €885,-

Selecteer onderstaand uw zorgverzekeraar voor specifieke informatie omtrent gebruikstermijnen in 2017:

Achmea/Agis

UVIT (Univé/VGZ/IZA/Trias)

Menzis

Multizorg (De Friesland/ONVZ/ASR/ENO voorheen Salland/Zorg & Zekerheid)

CZ/Delta lloyd/OHRA

DSW